top of page

INFORMACE

Termín a čas hovoru

termín a čas konverzace zvolíte podle svých možností

naši lektoři mají prostor v časovém rozmezí 8 - 18 hod.

konverzace můžete mít pravidelně, ve stejný den a čas nebo flexibilně dle dohody s lektorem

délka a četnost hovorů je opět variabilní podle nastavení kurzu

Nižší uroveň

Standardní úroveň

Pokročilá úroveň

2x týdně 15 minut

1x týdně 30 minut

1x týdně 40 minut

bottom of page